Obrázok produktu

O spoločnosti

 

O spoločnosti

obrazok

Firma AUDIX bola založená v roku 1995 a od roku 2000 sa jej činnosť zameriava na oblasť dodávok antistatických a cleanroom materiálov pre elektrotechnickú výrobu.

AUDIX s.r.o. je priamym importérom ponúkaných antistatických a cleanroom produktov na trhy strednej a východnej Európy.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a širokému sortimentu ponúkaných produktov je firma AUDIX s.r.o. lídrom v oblasti dodávok antistatických a cleanroom produktov na slovenskom trhu.

Firma AUDIX s.r.o. poskytuje poradenstvo a prináša najnovšie poznatky a technólogie v oblasti antistatických a cleanroom produktov pre svojich zákaznikov, ako napriklad: Sony Slovakia, Samsung, Delta Electronics, Hella, Hengstler, ON Semiconductor Slovakia, Power One, Semecs, Siix EMS,
Universal Media Corporation.

ESD

Statická elektrina je definovaná ako elektrický náboj spôsobený porušením rovnováhy elektrónov na povrchu materiálu. Táto nerovnováha produkuje elektrické pole, ktoré môže byť zmerané a môže ovplyvniť aj iné objekty na diaľku. Elektrostatický výboj je definovaný ako prenos náboja medzi telesami rôzneho elektrického napätia.

Elektrostatický výboj môže zmeniť elektrické vlastnosti polovodičového zariadenia, poškodiť ho alebo zničiť. Elektrostatický výboj tiež môže porušiť normálne fungovanie elektronického systému, spôsobením poruchy alebo jeho zničením. Ďalší problém spôsobený statickou elektrinou vzniká v čistých priestoroch. Nabité povrchy môžu priťahovať a udržiavať nečistoty, čo spôsobuje zložité odstraňovanie nečistôt.

Kontrola elektrostatického výboja začína prvotným porozumením ako elektrostatický náboj vzniká. Elektrostatický náboj sa najbežnejšie vytvára kontaktom a rozdelením dvoch materiálov. Napríklad osoba chodiaca po dlážke vytvára statickú elektrinu keď sa podrážka topánky dotýka a oddeľuje od povrchu dlážky. Elektronické zariadenie, ktoré sa vkladá a vyberá z tašky, krabice alebo skladu vytvára elektrostatický náboj, nakoľko kryty a vedenie týchto zariadení sa veľakrát dotýkajú a oddeľujú s povrchom prepravných obalov.

Elektrostatické poškodenia na elektronických zariadeniach sa môže objaviť v akomkoľvek bode od výroby po údržbu. Poškodenie je dôsledkom udržiavania zariadenia v nekontrolovanom prostredí alebo používania praktík so slabou ESD kontrolou. Všeobecne a poškodenie klasifikuje ako úplné zlyhanie alebo skryté poškodenie.

Ak je elektronické zariadenie vystavené ESD javu, nemusí už ďalej fungovať. ESD jav môže spôsobiť roztavenie kovu alebo poškodenie spojov. Obvody zariadenia sú permanentne poškodené, čo spôsobuje zlyhanie zariadenia. Takéto zlyhania môžu byť zvyčajne objavené pri testovaní zariadení pred expedíciou. Ak sa poškodenie objaví až po teste, zostane objavené až kým zariadenie nezlyhá počas prevádzky.

Skryté poškodenie je zložitejšie identifikovať. Zariadenie, ktoré je vystavené ESD javu môže byť čiastočne degradované, ale jeho funkčnosť je zachovaná. Funkčná životnosť zariadenia môže byť značne skrátená. Výrobok alebo systém obsahujúci zariadenia so skrytým poškodením môže predčasne zlyhať. Takéto zlyhania si zvyčajne vyžadujú časté opravy.

Úplné zlyhanie je možné pomerne jednoducho zistiť testovaním výrobku. Avšak, skryté nedostatky je veľmi zložité identifikovať najmä po zabudovaní do finálneho produktu.

Cleanroom

Výroba najzložitejších a najkomplikovanejších elektronických súčiastok ako sú polovodiče, LC displaje a mikroelektrotechnické súčiastky je realizovaná v bezprašnom (cleanroom) prostredí.

Produkty firmy AUDIX s.r.o. určené pre bezprašné (cleanroom) priestory, sú vyvíjané v spolupráci so svetovými lídrami v oblasti výroby polovodičov.

Cleanroom produkty sú rozdelené podľa náročnosti na čistotu do nasledujúcich tried:
Class 10 - ISO 4
Class 100 - ISO 5
Class 1000 - ISO 6
Class 10000 a viac - ISO 7 -

Firma AUDIX s.r.o. je dodávateľom cleanroom produktov od triedy Class 10.

Audix s.r.o.

  • Pod Jašterom 1
  • 920 01 Hlohovec
  • Email: audix@audix.sk
  • Tel.: +421 33 730 0058
  • Fax: +421 33 742 5706

Audix newsletter

Zaregistrujte sa a dostávajte informácie o nových produktoch a špeciálnych ponukách emailom. Vašu emailovú adresu nikdy neposkytneme tretej strane.